วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

การจัดการความรู้ประเด็น การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก

 ดาวน์โหลด : การจัดการความรู้ประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก

2 ความคิดเห็น:

  1. ในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอกนั้น นอกจากการศึกษาน
    โยบายที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและผู้ให้ทุน ความเชี่ยวชาญของนักวิจัยแล้ว ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างที่ต้องมีในตัวนักวิจัยเพื่อรับการพัฒนาศักยภาพคือ ความทะยานอยาก ความมุ่งมั่นตั้งใจ รับฟังข้อชี้แนะจากผู้ที่มีประสบการณ์ที่ให้แนวทางแบบกัลยาณมิตร นอกจากนี้การทำงานกับทีมนักวิจัยที่มีความเข้ากันได้ในทุกเรื่องจะทำให้มีความสุขกับการทำงาน แม้ในช่วงมีความสมหวังและผิดหวังจากการขอรับทุนภายนอกก็ตาม

    ตอบลบ
  2. จากประสบการณ์การเข้าร่วมใน Cop KM ในประเด็นการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพนักวิจัยในการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนภายนอก ได้นำความรู้ที่ได้จากการเเลกเปลี่ยนทั้งในและนอก cop ไปใช้ในการพัฒนาตนเองเเละสามารถเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อขอทุนสนับสนุนจาก สวรส จำนวน 2 โครงการ และได้รับทุนสนับสนุนจาก สวรส 1 โครงการ สิ่งที่ได้เรียนรู้คือ 1) ลงมือทำอย่างมีเป้าหมาย 2) เปิดใจที่จะเรียนรู้ในความสำเร็จและล้มเหลวจากการขอทุน มองทุกอย่างเป็นโอกาสในการพัฒนา 3) เคล็ดลับที่ไม่ลับ (1) ก่อนลงมือเขียนข้อเสนอโครงการต้องทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของผู้ให้ทุนก่อนว่าเจ้าของทุนต้องการอะไร (2) ก่อนเขียนข้อเสนอโ๕รงการให้ตรวจสอบตนเองว่าส่วนใหนที่ตนเองยังไม่เเม่นยำให้ศึกษาเพิ่มเติมก่อนเพื่อให้ลดความผิดพลาดให้น้อยลง (3) มีความรู้จากเเหล่งเรียนรู้มากมายที่กูรูในเรื่องที่เรากำลังสนใจได้สอนไว้ใน Youtube (4) การเขียนต้องเฉียบคมไม่เน้าจำนวนหน้าหรือ CV นักวิจัยให้ได้ข้อเสนอโครงร่างวิจัยที่หนาๆเเต่ให้เน้นความเข้มข้น จุดที่มัดใจเจ้าของทุนที่อ่านแล้วจะมั่นใจว่าเราคือคนที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาและมั่นใจในตัวเราว่าจะสามารถทำโครงการวิจัยให้เเล้วเสร็จ (5) การเขียนกรอบเเนวคิดที่สามารถสะท้อนความคิดอย่างเป็นระบบและเป็นนักวิชาการทำให้ขายโครงร่างวิจัยเราได้ (6) การทำงานร่วมกับเครือข่ายนักวิจัยต้องมีความรับผิดชอบและเปิดใจในการทำงานร่วมกับคนอื่นและเเสดงคศักยภาพในส่วนที่ตนเองรู้เเละเข้าใจกับทีม (7) บริหารเวลาให้ดี (8) มีความสุขกับประสบการณ์ใหม่ที่ได้ทำในชีวิต

    ตอบลบ