วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง วิทยาลัยฯ สีเขียว (Green College)

ดาวน์โหลด : คู่มือแนวปฏิบัติที่ดี เรื่อง วิทยาลัยฯสีเขียว (Green College)

1 ความคิดเห็น:

  1. แนวปฏิบัติวิทยาลัยฯสีเขียว ทำให้ตนเองได้ปรับปรุงตนเองนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน ดังนี้ 1) การลดการใช้กระดาษและเพิ่มการใช้กระดาษสองหน้า 2) เห็นความสำคัญของการลดการใช้พลาสติกโดยมีการนำกล่องพลาสติดใส่อาหารมารับประทานตอนกลางวัน นอกเหนือจากนี้ยังลดการใช้พลังงาน เช่น การเปิดปิดเเอร์ ปิดไฟ และใช้เมื่อจำเป็น

    ตอบลบ